Supaya Anak Tidak Mengompol

Sebelum seorang anak mencapai umur dia tahun, biasanya ia tidak dapat mrnjaga dirinya tetap kering. Tetapi mungkin setahun lagi atau lebih barulah ia dapat tetap kering sepanjang malam. Meskipun begitu, anak-anak yang terlatih dengan baik pun mungkin tidak mampu memenuhi harapan orang tuanya pada kesempatan tertentu biala ia amat sangat gembira.Mengompol biasa terjadi selama anak-anak masih kecil. Seorang ibu yang bijaksana tidak akan mempermalukan anaknya atau menghukum dia. Ia hanya akan menukar pakaiannya tanpa komentar. Kejadian itu sendiri cukup merupakan suatu hukuman baginya. Perlakukanlah dia dengan bijaksana, dan ia mungkin segera akan menjaga dirinya sendiri.

 

Anak laki-laki dan perempuan yang lebih tua usianya juga sering mengalami persoalan seperti ini pada malam hari, terutama bila di tempat tidur yang asing baginya sesudah mengadakan banyak kegiatan. Jangan menjadikan anak itu merasa bersalah. Hal ini mungkin menyebabkan dia kehilangan kepercayaan diri serta harga dirinya. Usahakanlah agar ia cukup tidur dan istirahat dan mempunyai cukup pengalaman menyenangkan dalam lingkungan rumah tangga.
Beberapa saran untuk mengatasi anak yang mengompol

1. Kurangilah minum sebelum anak itu pergi tidur. Air seni yang terkumpul banyak-banyak dapat mengganggu anak itu dan menyebabkan dia tidak dapat menahan kencingnya saat tidut.

2. Jangan terlalu cemas soal ini. Membesar-besarkan soal itu mungkin hanya memperpanjang kesulitan itu. Usahakan menenangkan anak itu, meskipun ia agak lambat mengatasi kebiasaan ini.

3. Bawalah ia kekamar mandi sebelum anda sendiri pergi tidur.

4. Berikan pujian padanya jika ia berhasil tidak mengompol. Jangan menghukum dia bila ia gagal, tetapi bila ia berhasil, berilah dia suatu kesempatan istimewa yang amat dihargainya.

5. Tunjukkan pada anak suatu rumah tangga yang bahagia dimana ia merasa bangga. Usahakan menghilangkan segala pertentangan dalam keluarga. Ini bukan saja memecahkan masalah mengompol, tetapi jg segala persoalan emosi.Leave a Reply