Contoh Surat Kuasa Pengambilan Gaji Yang Baik

Contoh surat kuasa pengambilan gaji berikut ini adalah sebuah surat kuasa yang dibuat dengan tujuan memberikan kuasa kepada seseorang untuk mewakilkan pengambilan gaji dari pemilik kuasa jika yang bersangkutan memiliki halangan dalam melaksanakan transaksi pengambilan gaji di sebuah institusi kerja/perusahaan tertentu.Surat kuasa pengambilan gaji ini dibuat layaknya format surat kuasa umum dengan tambahan materai dan tandatangan oleh penerima kuasa sebagai bukti yang sah dan resmi bahwa surat kuasa ini berlaku. Nah, silahkan disimak contoh singkat surat kuasa pengambilan gaji berikut ini. Contoh surat kuasa ini bisa menjadi referensi yang contoh format surat kuasa bagi yang belum mengetahui tata cara pembuatan surat kuasa yang baik dan benar.

contoh surat kuasa yang baik

Contoh Surat Kuasa Pengambilan Gaji

SURAT KUASA
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Tanda Pengenal : KTP/SIM No. ..
Alamat :

Memberikan kuasa pengambilan gaji untuk bulan ……….. dikarenakan orang
yang bersangkutan Nama : ………. mengalami halangan (sakit), oleh sebab itu
saya memberikan kuasa kepada :
Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Tanda Pengenal : KTP/SIM No. ..
Alamat :

Demikian Surat Kuasa ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
……………………………., 2014
.Penerima Kuasa Materai Rp6.000,-

(Nama Pemberi Kuasa)                                         ( Nama penerima Kuasa)

Baca juga:

Contoh Surat Kuasa Pengambilan Uang di Bank

Contoh Surat Kuasa Perwakilan

Demikianlah contoh surat kuasa yang baik yang bisa dibagikan kali ini, semoga contoh surat kuasa pengambilan gaji ini bisa menjadi referensi dan contoh yang berguna untuk berbagai kegiatan pemberian kuasa dalam berbagai kegiatan yang anda perlukan. Jangan lupa datang kembali untuk melihat berbagai contoh surat kuasa lainnya di blog ini.Leave a Reply